Hønsehuset

På Hønsehuset går barna fra 3-6 år.

Vi har varierte dager hvor vi deler oss i mindre grupper, ofte aldersdelt.

Vi jobber med et årstema som er felles for hele barnehagen, og har prosjekter som er både store og små. Espira har fokus på realfag og dette preger hverdagen vår.

Vi har et kompetent personale med fokus på trygghet og barns utvikling. Flere ganger i uka har vi fjøsstell. Da får barna delta i grupper med dyrestell.

På Frosta har vi mye fin natur, og vi går på tur ofte. Skogen, fjæra, sentrum og andre turmål. Vi har stor tro på at barna har en god oppvekst ute som inne.

At barna opplever mestring, mening og tilhørighet er vårt mål. Gleding er utvikling av sosial kompetanse,  og noe vi ofte jobber med i samlinger.

Vi prøver å hele tiden ha et godt fysisk miljø som innbyr til læring og lek.

De eldste barna har Skolespire. Der jobber de i prosjekt og har aktiviteter som forbereder dem på overgangen til skolen.

Vårt barnesyn er:

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø.

Personvern og cookies